Wymiarowanie zbiorników retencyjnych

przetwarzanie danych do modeliPrzeprowadzamy kompleksowe obliczenia niezbędnej objętości zbiorników retencyjnych dla dużych zlewni kanalizacyjnych (zlewnie o powierzchni ponad 200 ha, bądź też o czasie przepływu powyżej 15 min), zgodnie z niemiecką wytyczną DWA-A 117. W wyniku tych obliczeń uzyskujemy zależności obrazujące niezbędną objętość zbiornika retencyjnego w funkcji jego objętości.