Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu gospodarki wodami opadowymi oraz dotyczące obsługi oprogramowania do projektowania i modelowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych firmy Bentley.

Szkolimy z zastosowaniem specjalistycznych programów do wspomagania projektowania, takich jak:

 

 • StormCAD,
 • PondPack,
 • FlowMaster,
 • CulvertMaster,
 • WaterCAD

 

oraz programów do modelowania systemów wod-kan:

 

 • SewerGEMS,
 • CivilStorm,
 • WaterGEMS.

 

Oferujemy również szkolenia w zakresie pisania SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

 

Adresaci szkoleń

 

Szkolenia kierowane są m.in. do:

 • Władz oraz pracowników urzędów gminnych, miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych
 • Przedstawicieli organizacji i instytucji, które zajmują się rozwojem obszarów wiejskich i miejskich

 

Organizujemy również szkolenia dla studentów uczelni wyższych.

 

Przykładowe tematy szkoleń:

 • „Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych”
 • „Zarządzanie wodą deszczową w miastach- dobre praktyki”
 • „Taryfy za wody opadowe i roztopowe”
 • „Systemy odprowadzania wody deszczowej”
 • „Sposoby wykorzystania zretencjonowanej wody”
 • „Obliczanie deszczów i wymiarowanie zbiorników metodą DWA-A 11”
 • „Obliczanie dużych zbiorników retencyjnych wód opadowych”
 • „Zbiorniki retencyjne wód opadowych – dobór deszczów miarodajnych, obliczenia objętości i rozwiązania konstrukcyjne”