Przetwarzanie danych z monitoringu

produkt-5Przetwarzamy dane opadowe, w tym zajmujemy się obliczaniem wartości natężeń deszczów miarodajnych, tworzenia lokalnych zależności IDF oraz do wydzielania opadów nawalnych z szeregów rejestracyjnych.