Przetwarzanie danych radarowych

przetw danych radarowychZajmujemy się kalibracją, przetwarzaniem i modelowaniem danych radarowych, zwłaszcza pod kątem ich wykorzystania w hydrologii miejskiej.