Oceny, ekspertyzy w zakresie kanalizacji deszczowych

image5Realizujemy kompleksowe ekspertyzy i oceny techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej. Opierając się na doświadczeniu naukowym i praktycznym jesteśmy gotowi zapewnić wiarygodną ocenę rozwiązań projektowych, proponowanych praktyk eksploatacyjnych systemów odwodnienia wraz z analizą ekonomiczną przyjmowanych rozwiązań.