Modelowanie

modelowanieProjektujemy i modelujemy sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych. Oferujemy pomoc w doborze oprogramowania do projektowania i modelowania hydrodynamicznego systemów odwodnienia, a także szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania firmy Bentley.