WaterGEMS-Stand-Alone_w-DarwinCalibrator-for-leakage-detection
 • WaterGEMS-Stand-Alone_w-DarwinCalibrator-for-leakage-detection
 • WaterGEMS_for_ArcGIS
 • WaterGEMS-Stand-Alone_CriticalityAnalysis
 • WaterGEMS-Stand-Alone_CustomerElement
 • WaterGEMS-Stand-Alone_SignalElement

WaterGEMS

Modelowanie i zarządzanie dystrybucją wody

 

Przeznaczenie: modelowanie hydrauliczne dla systemów dystrybucji wody

Karta techniczna

- +

WaterGEMS to aplikacja modelowania hydraulicznego dla systemów dystrybucji wody oferująca zaawansowaną

interoperacyjność, a także narzędzia do tworzenia modelu geoprzestrzennego, optymalizacji oraz zarządzania zasobami. Począwszy od analizy przepływu wody gaśniczej i stężenia składników, a skończywszy na zarządzaniu  zużyciem energii i kosztami kapitału, WaterGEMS zapewnia inżynierom łatwe w użyciu środowisko do analizowania, projektowania i optymalizacji systemów dystrybucji wody.

 

 

Większa interoperacyjność

Użytkownicy aplikacji WaterGEMS korzystają z jej zaawansowanych możliwości i wszechstronności, pracując w CAD, GIS i na niezależnych platformach, uzyskując dostęp do jednego wspólnego źródła danych projektu. Dzięki WaterGEMS przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i konsultanci mogą wybrać pomiędzy modelowaniem na poziomie następujących czterech interoperacyjnych platform:

 • Niezależna platforma Windows zapewniająca łatwość użycia, dostępność i wydajność
 • ArcGIS dla integracji GIS, tematycznego tworzenia map i publikacji
 • MicroStation łącząca planowanie geoprzestrzenne i środowiska projektowania inżynieryjnego
 • AutoCAD zapewniająca układ CAD i możliwość rysowania

 

Zespoły ds. modelowania mogą wykorzystać umiejętności inżynierów z różnych działów, a inżynierowie mogą dokonać spłaszczenia krzywej uczenia się poprzez wybranie środowiska, które już znają i dostarczenie wyników

możliwych do zwizualizowania na różnych platformach.

 

Zoptymalizowane tworzenie modelu

Inżynierowie mogą korzystać z danych geoprzestrzennych, rysunków CAD, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych w celu uruchomienia procesu tworzenia modelu. WaterGEMS zapewnia zsynchronizowane połączenia baz danych,

powiązania geoprzestrzenne i zaawansowane moduły tworzenia modelu, które łączą się z praktycznie każdym cyfrowym formatem danych. WaterGEMS obejmuje moduły LoadBuilder i TRex, które służą inżynierom do

alokacji zapotrzebowań na wodę oraz wzniesień węzła na podstawie danych geoprzestrzennych znalezionych w plikach Shapefile, geobazach, różnych typach plików DEM, a nawet rysunkach CAD. Moduły te pozwalają na uniknięcie potencjalnych błędów w zakresie ręcznego wprowadzania. WaterGEMS dostarcza również narzędzi do kontroli rysunków i łączności w celu zapewnienia modelu spójnego pod względem hydrauliki. Skelebrator automatycznie eliminuje złożoność sieci przy jednoczesnym zachowaniu równoważności hydraulicznej, aby skutecznie zająć się szerokim zakresem aplikacji do modelowania.

 

Zoptymalizowana kalibracja modelu, projekt i operacje

WaterGEMS obejmuje najnowocześniejsze mechanizmy optymalizacji algorytmu genetycznego do automatycznej kalibracji, projektowania i odbudowy oraz obsługi pompy. WaterGEMS działa na niezależnej platformie, a także na platformach ArcGIS, AutoCAD i MicroStation. Darwin Calibrator analizuje miliony możliwych rozwiązań, aby umożliwić użytkownikom szybkie znalezienie hipotezy kalibracji, która najlepiej pasuje do mierzonych przepływów, ciśnień i statusu wł./wył., pozwalając użytkownikom na podejmowanie wiarygodnych decyzji w oparciu o dokładną hydrauliczną symulację rzeczywistości. SCADAConnect aplikacji WaterGEMS daje projektantom możliwość automatycznego pobierania danych z systemu SCADA (Supervisory Control and Data

Acquisition), tworząc w czasie rzeczywistym symulatory systemowe, które dokładnie przedstawiają aktualne warunki systemu. Darwin Designer automatycznie wyszukuje maksymalne korzyści lub projekty o minimalnych kosztach i strategie odbudowy, na podstawie dostępnego budżetu, kosztów budowy oraz ograniczeń ciśnienia i prędkości. Inżynierowie mogą także analizować zużycie energii w celu identyfikacji najbardziej energooszczędnych strategii planowania pomp. Darwin Scheduler umożliwia optymalizację działania pomp o stałej i zmiennej prędkości oraz magazynowania zbiorników, aby zminimalizować zużycie energii lub koszty energii w zależności od ograniczeń ciśnienia, prędkości, uruchomienia pompy i poziomu zbiornika. Koszty energii mogą być agregowane dla przepompowni i uwzględniać złożone taryfy, jak również koszty energii niezwiązane z modelem w celu przeprowadzenia analiz bieżącej wartości netto ich scenariuszy operacyjnych.

Interoperacyjność, interfejs i edycja graficzna

 • Działa na czterech kompatybilnych platformach:
  • Stand-alone Windows
  • ArcGIS (ArcMap)
  • MicroStation
  • AutoCAD
 • Nieograniczone cofanie i ponawianie
 • Przekształcanie, podział i ponowne łączenie elementów
 • Narzędzie do łączenia węzłów w bliskiej odległości
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Skalowane, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Prototypy elementów
 • Widok z lotu ptaka i dynamiczne powiększanie
 • Biblioteka z nazwanymi widokami
 • Obsługa wielu warstw tła
 • Obsługa tła obrazu, CAD i GIS

 

Hydraulika, operacje i jakość wody

 • Symulacja stacjonarna
 • Symulacja długoterminowa
 • Analiza stężenia składników
 • Analiza krytyczności
 • Analiza mieszaniny zbiornikowej
 • Analiza wieku wody
 • Przebieg wsadowy związany z jakością wody
 • Analiza przepływu wody gaśniczej
 • Oparte na regułach lub logiczne elementy sterujące
 • Pompowanie o zmiennej prędkości, z opcją zastosowania APEX
 • (Automatic Parameter Estimation eXtension)
 • Obsługa krzywej spadu w przypadku systemu zamkniętego
 • Modelowanie przecieków i instalacji tryskaczowych
 • Analiza strat wody
 • Wymagania zależne od ciśnienia
 • Płukanie jednokierunkowe oparte na modelowaniu scenariuszy
 • Śledzenie źródła
 • Modelowanie zaworów
 • Element zaworu odpowietrzającego
 • Element zbiornika typu Top Fill
 • Kombinacja krzywych pomp
 • Obliczanie emisji dwutlenku węgla
 • Optymalizacja modernizacji rury za pomocą narzędzia Pipe Renewal Planner

 

Tworzenie modelu i połączenie danych

 • Konwersja polilinii na rury na podstawie plików DXF
 • Połączenia arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i ODBC
 • Połączenia Shapefile, Geodatabase, Geometric Network i SDE
 • Obsługa Oracle Spatial
 • Funkcja GIS-ID służąca do opracowania powiązań między rekordami w pliku źródłowym i elementami w modelu 25-sygnałowy pakiet SCADAConnect dla połączeń bieżących danych (z systemu SCADA)
 • Automatyczna alokacja zapotrzebowań na podstawie danych geoprzestrzennych
 • Alokacja zapotrzebowań geoprzestrzennych na podstawie liczników klientów
 • Alokacja zapotrzebowań na podstawie danych geoprzestrzennych ryczałtu
 • Ekstrapolacja zużycia wody na podstawie danych geoprzestrzennych
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne i pokrywające się wzory
 • Nieuwzględnione straty wody i przecieki
 • Globalna edycja złożonych zapotrzebowań
 • Obciążenie na podstawie obszaru, zliczania, odpływu i zaludnienia
 • Zgodne z zapotrzebowaniem obciążenie na bazie długości rur
 • Wyodrębnianie wzniesienia z DEM, TIN i plików Shapefile
 • Wyodrębnianie wzniesienia z rysunków i powierzchni CAD
 • Seryjna szkieletyzacja rur
 • Równoległa szkieletyzacja rur
 • Szkieletyzacja z przyciętymi odgałęzieniami
 • Automatyczna szkieletyzacja z uwzględnieniem wielu kryteriów
 • Obsługa szkieletyzacji w przypadku zaworów odcinających
 • Rozszerzenie danych użytkownika, z uwzględnieniem danych na podstawie wzoru

 

Zarządzanie modelem

 • Nieograniczona ilość scenariuszy i alternatyw
 • Kompleksowe zarządzanie scenariuszami
 • Tabelaryczna edycja atrybutów globalnych
 • Zarządzanie strefą ciśnienia
 • Zautomatyzowana szkieletyzacja modelu
 • Obsługa i-modeli
 • Spersonalizowane biblioteki inżynieryjne
 • Sortowanie i stałe filtrowanie w raportach tabelarycznych
 • Analizy statystyczne na podstawie raportów tabelarycznych
 • Dynamiczne lub statyczne grupy wyboru
 • Lokalne i globalne zarządzanie jednostkami inżynieryjnymi
 • Zarządzanie modelami podrzędnymi
 • Narzędzia do kontroli rysunków w celu zapewnienia spójności struktury sieci
 • Automatyczna kontrola topologii
 • Zapytania osieroconych węzłów i ślepo zakończonych rur
 • Obsługa ProjectWise/ProjectWise Geospatial Management

 

Prezentacja wyników

 • Bezpośrednia wizualizacja i mapowanie ArcMap
 • Tematyczne tworzenie map
 • Dynamiczna prezentacja graficzna z wieloma parametrami i scenariuszami
 • Porównanie scenariuszy i elementów
 • Wykreślanie warstwic Shapefile
 • Zaawansowane tworzenie profili
 • Zaawansowane raportowanie tabelaryczne za pomocą tabel FlexTable
 • Oparta na właściwościach adnotacja, kodowanie kolorami i symbolika
 • Tworzenie plików Google Earth (KML)

 

Optymalizacja (z wykorzystaniem GA (algorytmu genetycznego))

 • Automatyczna kalibracja modelu za pomocą modułu Darwin Calibrator
 • Zoptymalizowany projekt i odbudowa za pomocą modułu
 • Darwin Designer
 • Zoptymalizowane planowanie pomp za pomocą modułu Darwin Scheduler
 • Zarządzanie kosztami energii i kapitału
 • Analiza kosztów energii
 • Analiza kosztów kapitału

System operacyjny:

 • Windows 7 SP1
 • Windows 8, 8.1
 • Windows Vista SP2

Uwaga: WaterGEMS może działać na innych systemach operacyjnych Windows niż wymienionych wyżej. Jednakże nie był na nich testowany.

 

Wymagania programowe:

 • Microsoft .NET Framework wersja 3.5

 

Wstępne wymagania platformy:

WaterGEMS działa jako samodzielna aplikacja bez ograniczeń związanych z platformą. Działa on również na platformach ArcGIS AutoCAD i MicroStation.