WaterCAD-Stand-Alone_ShowingQueriesAndScenarios

WaterCAD

Modelowanie i zarządzanie dystrybucją wody

 

Przeznaczenie: modelowanie hydrauliki i jakości wody w systemach dystrybucji wody

Karta techniczna

- +

WaterCAD to łatwa w użyciu aplikacja modelowania hydrauliki i jakości wody w systemach dystrybucji wody. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, samorządy miejskie i firmy inżynieryjne mają zaufanie do WaterCAD jako solidnego, oszczędzającego zasoby i wspierającego proces decyzyjny narzędzia na potrzeby ich infrastruktury wodnej. Począwszy od analizy natężenia przepływu wody gaśniczej i stężenia składników, a skończywszy na zarządzaniu kosztami energii oraz modelowaniu pompy, WaterCAD wspiera inżynierów i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w procesie analizowania, projektowania i optymalizacji systemów dystrybucji wody.

Interoperacyjność

Po wyjęciu z pudełka użytkownicy WaterCAD mogą stosować ten produkt jako samodzielną aplikację lub pracować na platformie MicroStation, a dodatkowa opcja integracji pozwala im na modelowanie w programie AutoCAD. Niezależnie od używanej platformy WaterCAD umożliwia opracowanie jednego zestawu plików modelowania rzeczywistej interoperacyjności między platformami. Autonomiczny interfejs oferuje niezrównaną wszechstronność zastosowań dzięki łatwym w użyciu narzędziom układu modelu, obsłudze wielu teł, narzędziom konwersji z CAD, GIS i baz danych oraz funkcji nieograniczonego cofania i ponawiania. Za pomocą WaterCAD można bezproblemowo otworzyć modele WaterGEMS i HAMMER, w tym te utworzone w programie ArcGIS. Podczas modelowania w programie MicroStation użytkownicy mogą korzystać z geoprzestrzennego i inżynieryjnego środowiska projektowego z bezkonkurencyjnymi narzędziami wizualizacji i publikacji. Użytkownicy AutoCAD mogą również dodać możliwość uruchomienia modeli WaterCAD w programie AutoCAD w celu utworzenia i ułożenia modeli z inżynieryjną precyzją w środowisku, w którym czują się pewnie.

 

Zoptymalizowane tworzenie modelu

Moduły geoprzestrzenne LoadBuilder i TRex – dołączone do WaterCAD bez dodatkowych kosztów – pomagają inżynierom w alokacji zapotrzebowani na wodę oraz wzniesień węzła na podstawie danych geoprzestrzennych znalezionych w plikach Shapefile, DEM, a nawet rysunkach CAD, co pozwala na uniknięcie potencjalnych błędów w zakresie ręcznego wprowadzania oraz przyspieszenie procesu tworzenia modelu. Użytkownicy WaterCAD mogą również używać rysunków CAD do bezpośredniego tworzenia modeli połączonych hydraulicznie, importu topologii i danych z GIS oraz tworzenia stałych, dwukierunkowych połączeń między plikami Shapefile, bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi i modelem WaterCAD.

 

Modelowanie jakości wody

Za pomocą wbudowanych funkcji jakości wody użytkownicy WaterCAD mogą przeprowadzać analizę składników, wieku wody, mieszaniny zbiornikowej oraz śledzenia źródła w celu opracowania kompleksowych harmonogramów chlorowania, symulacji zdarzeń awaryjnych zanieczyszczeń, wizualizacji stref wpływu w przypadku różnych źródeł wody, a także poprawy mętności, smaku i zapachu poprzez identyfikację problemów związanych z mieszaniem wody występujących w systemie.

 

Analiza przepływu wody gaśniczej

Za pomocą funkcji Fire Flow Navigator użytkownicy aplikacji WaterCAD mogą szybko i dokładnie określić zdolność swojej sieci, aby zapewnić ochronę przed pożarami. WaterCAD modeluje jednocześnie wiele zdarzeń przepływów wody gaśniczej, oceniając przepływy i ciśnienia w całym systemie. Pressure Zone Manager umożliwia automatyzację procesu identyfikacji wielu stref ciśnienia systemu dystrybucji wody i ich właściwości.

 

Symulacje płukania

Za pomocą narzędzia Flushing Simulation (symulacja płukania) przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i samorządy miejskie mogą planować, analizować i optymalizować programy płukania w celu kontroli i poprawy jakości wody w swoich systemach dystrybucji wody. Użytkownicy aplikacji WaterCAD mogą wykonywać zarówno symulacje płukania konwencjonalnego i jednokierunkowego (UDF), jak i wielu przebiegów płukania na różnych obszarach.

 

Analizy krytyczności i modelowanie operacji

Criticality Analysis Center to kompleksowe narzędzie do identyfikacji krytycznych zasobów w infrastrukturze dystrybucji wody oraz oceny ryzyka związanego z ich brakiem. Poza tym za pomocą elementów sterujących opartych na regułach, pompowania o zmiennej prędkości (VSP) i wymagań zależnych od ciśnienia (PDD) inżynierowie mogą znaleźć operacyjne wąskie gardła i zmniejszyć zużycie energii, a także modelować rzeczywiste operacje w celu poprawy wydajności systemu.

 

Kompleksowe zarządzanie scenariuszami

Scenario Management Center WaterCAD zapewnia inżynierom pełną kontrolę nad konfiguracją, wykonaniem, oceną, wizualizacją i porównaniem nieograniczonej liczby scenariuszy “co jeśli” w jednym pliku. Porównanie różnych scenariuszy, analiza alternatywnych rozwiązań odbudowy w przypadku wielu horyzontów planowania, ocena strategii działania pomp lub alternatyw płukania w przypadku zdarzeń awaryjnych zanieczyszczeń ułatwia

podejmowanie decyzji.

Interfejs i edycja graficzna

 • Aplikacja samodzielna (standalone)
 • Możliwość uruchomienia na platformie MicroStation
 • Możliwość uruchomienia na platformie AutoCAD (wymagana
 • licencja WaterCAD for AutoCAD)
 • (Uwzględnianie aplikacji Water- GEMS w celu modelowania w pogramie ArcGIS)
 • Bezproblemowa kompatybilność z WaterGEMS
 • Nieograniczone cofanie i ponawianie
 • Przekształcanie, podział i ponowne łączenie elementów
 • Narzędzie do łączenia węzłów w bliskiej odległości
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Skalowane, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Prototypy elementów
 • Widok z lotu ptaka i dynamiczne powiększanie
 • Biblioteka z nazwanymi widokami
 • Obsługa wielu warstw tła
 • Obsługa tła obrazu, CAD i GIS

 

Hydraulika, operacje i jakość wody

 • Symulacja stacjonarna
 • Symulacja długoterminowa
 • Analiza stężenia składników
 • Analiza krytyczności
 • Śledzenie źródła
 • Analiza mieszaniny zbiornikowej
 • Analiza wieku wody
 • Przebieg wsadowy związany z jakością wody
 • Analiza przepływu wody gaśniczej
 • Oparte na regułach lub logiczne elementy sterujące
 • Pompowanie o zmiennej prędkości, z opcją zastosowania APEX
 • (Automatic Parameter Estimation eXtension)
 • Modelowanie przecieków i instalacji tryskaczowych
 • Wymagania zależne od ciśnienia
 • Modelowanie zaworów
 • Obsługa krzywej spadu w przypadku systemu zamkniętego
 • Płukanie jednokierunkowe oparte na modelowaniu scenariuszy
 • Element zaworu odpowietrzającego
 • Element zbiornika typu Top Fill
 • Kombinacja krzywych pomp
 • Obliczanie emisji dwutlenku węgla
 • Optymalizacja modernizacji rury za pomocą narzędzia Pipe Renewal Planner (dostępne)

 

Tworzenie modelu i połączenie danych

 • Połączenia arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i ODBC
 • Konwersja polilinii na rury na podstawie plików DXF
 • Shapefile, Geodatabase, Geometric Network i SDE
 • Obsługa Oracle Spatial
 • Funkcja GIS-ID służąca do opracowania powiązań między
 • rekordami w pliku źródłowym i elementami w modelu
 • SCADAConnect dla połączeń bieżących danych (dostępne)
 • Automatyczna alokacja zapotrzebowań na podstawie danych geoprzestrzennych
 • Alokacja zapotrzebowań geoprzestrzennych na podstawie liczników klientów
 • Alokacja zapotrzebowań na podstawie danych geoprzestrzennych ryczałtu
 • Ekstrapolacja zużycia wody na podstawie danych geoprzestrzennych
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne i pokrywające się wzory
 • Nieuwzględnione straty wody i przecieki
 • Globalna edycja złożonych zapotrzebowań
 • Obciążenie na podstawie obszaru, zliczania, odpływu i zaludnienia
 • Zgodne z zapotrzebowaniem obciążenie na bazie długości rur
 • Wyodrębnianie wzniesienia z DEM, TIN i plików Shapefile
 • Wyodrębnianie wzniesienia z rysunków i powierzchni CAD
 • Szkieletyzacja (uproszczenie sieci) z następującymi po sobie rurami (dostępne)
 • Szkieletyzacja (uproszczenie sieci) z równoległymi rurami (dostępne)
 • Szkieletyzacja (uproszczenie sieci) z przyciętymi odgałęzieniami (dostępne)
 • Automatyczna szkieletyzacja (uproszczenie sieci) z uwzględnieniem wielu kryteriów (dostępne)
 • Obsługa szkieletyzacji w przypadku zaworów odcinających (dostępne)
 • Rozszerzenie danych użytkownika, z uwzględnieniem danych na podstawie wzoru

 

Zarządzanie modelem

 • Nieograniczona ilość scenariuszy i alternatyw
 • Kompleksowe zarządzanie scenariuszami
 • Zarządzanie scenariuszami i alternatywami oparte na strukturze drzewa

 

System operacyjny:

 • Windows 7 SP1
 • Windows 8, 8.1
 • Windows Vista SP2

Uwaga: WaterCAD może działać na innych systemach operacyjnych Windows niż wymienionych wyżej. Jednakże nie był na nich testowany.

 

Wymagania programowe:

 • Microsoft .NET Framework wersja 3.5

 

Wstępne wymagania platformy:

WaterCAD działa jako samodzielna aplikacja bez ograniczeń związanych z platformą. Może również działać na platformach AutoCAD i MicroStation.