RRS-B

Regulator przepływu stożkowy RRS-B


W celu doboru regulatora przepływu do kanalizacji deszczowej prosimy o wykonanie poniższych kroków:

Krok 1: Pobierz i wypełnij formularz: POBIERAM FORMULARZ
Krok 2: Wyślij wypełniony formularz na: regulatory@retencja.pl

 


Potrzebujesz pomocy telefonicznej?


Przeznaczenie: Ustabilizowanie odpływu przy zbliżonych wysokościach rury wlotowej i wylotowej

Działanie regulatorów typu RRS opiera się na wymuszeniu przepływu wirowego wewnątrz urządzenia. Straty energii wynikające z wprawienia cieczy w ruch wirowy przekładają się na naturalny efekt dławienia, którego intensywność zależy od ciśnienia wpływających do urządzenia wód opadowych. W momencie niewielkiego napływu cieczy dławienie nie występuje, a regulator zachowuje się jak zwykły rurociąg (pozwalając cieczy na swobodny przepływ).

 • niezawodność i długi okres eksploatacji - ograniczenie czynności konserwacyjnych do minimum
 • urządzenie o wysokiej odporności na działanie korozyjne - wykonanie ze stali nierdzewnej  1.4404 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • minimalne koszty eksploatacji - brak zasilania elektrycznego, samooczyszczanie się regulatora
 • bezawaryjność - brak części ruchomych
 • możliwość pracy w ściekach zanieczyszczonych - swobodny przepływ niewielkich zanieczyszczeń stałych

Regulatory stosuje się m.in. w:

 • przelewach oraz komorach burzowych
 • zbiornikach retencyjnych wód opadowych
 • budowlach piętrzących
 • sieciach kanalizacyjnych wód opadowych.

 

Ich zastosowanie pozwala zminimalizować zagrożenia powodzi i podtopień kanalizacji. Ponadto pozwala na zastosowanie pomp o mniejszych parametrach pracy oraz zabezpiecza urządzenia podczyszczające przed przeciążeniem hydraulicznym, skutkującym pogorszeniem jakości wód opadowych na odpływie.

 

Model RRS-B
Sposób instalacji na mokro
Miejsce montażu: na dnie
Przepustowość
 • dla wód powierzchniowych i ścieków deszczowych od  3 do 50 dm3/s
 • dla ścieków komunalnych od 8 do 100 dm3/s

(Regulatory o mniejszej lub większej przepustowości dostępne na zamówienie indywidualne)

 Zakres ciśnień od 0,5 do 3,0 mH2O
 Materiał RRS – B - mocowany na płycie montażowej przytwierdzanej do ściany zbiornika (przy użyciu kotew montażowych)