RRD-B

Regulator przepływu RRD-B


W celu doboru regulatora przepływu do kanalizacji deszczowej prosimy o wykonanie poniższych kroków:

Krok 1: Pobierz i wypełnij formularz: POBIERAM FORMULARZ
Krok 2: Wyślij wypełniony formularz na: regulatory@retencja.pl

Potrzebujesz pomocy telefonicznej?

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania  nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych  skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie.

 

Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające).

 • niezawodność i długi okres eksploatacji - ograniczenie czynności konserwacyjnych do minimum
 • urządzenie o wysokiej odporności na działanie korozyjne - wykonanie ze stali nierdzewnej  1.4404 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • minimalne koszty eksploatacji - brak zasilania elektrycznego, samooczyszczanie się regulatora
 • bezawaryjność

Regulator przepływu typu RRD stosowany jest np. w:

 • wylotach z polderów przeciwpowodziowych
 • konstrukcjach przelewowych
 • kanalizacjach deszczowych większych miast
 • oczyszczalniach ścieków

Model:  RRD-B
Miejsce montażu: do ściany studni lub zbiornika (betonowych/ żelbetowych) min. 350 mm nad dnem
Przepustowość:
 • dla wód powierzchniowych i ścieków deszczowych od 30 do 100 dm3/s
 • dla ścieków komunalnych od 40 do 100 dm3/s
Zakres ciśnień  od 0,5 do 3,0 mH2O
Materiał standardowo wykonany ze stali nierdzewnej 1.4404 lub stali nierdzewnej 1.4301 - zabezpieczony przed wpływem agresywnych czynników zewnętrznych
Cechy użytkowe
 • zapewnia zasyfonowanie odpływu ze studzienki
 • zapewnia ograniczony dopływ  zanieczyszczeń do regulatora poprzez   odpowiednie usytuowanie wlotu