RRP-H

Regulator przepływu pionowy RRP-H


W celu doboru regulatora przepływu do kanalizacji deszczowej prosimy o wykonanie poniższych kroków:

Krok 1: Pobierz i wypełnij formularz: POBIERAM FORMULARZ
Krok 2: Wyślij wypełniony formularz na: regulatory@retencja.pl

 


Potrzebujesz pomocy telefonicznej?


Przeznaczenie: do ustabilizowania odpływu przy zbliżonych wysokościach rury wlotowej i wylotowej

Działanie regulatorów typu RRP opiera się na wymuszeniu przepływu wirowego wewnątrz urządzenia. Straty energii wynikające z wprawienia cieczy w ruch wirowy przekładają się na naturalny efekt dławienia, którego intensywność zależy od ciśnienia wpływających do urządzenia ścieków. W momencie niewielkiego napływu cieczy dławienie nie występuje, a regulator zachowuje się jak zwykły rurociąg (pozwalając cieczy na swobodny przepływ).

 • niezawodność i długi okres eksploatacji - ograniczenie czynności konserwacyjnych do minimum
 • urządzenie o wysokiej odporności na działanie korozyjne - wykonanie ze stali nierdzewnej  1.4404 lub stali nierdzewnej 1.4301
 • minimalne koszty eksploatacji - brak zasilania elektrycznego, samooczyszczanie się regulatora
 • bezawaryjność - brak części ruchomych
 • możliwość pracy w ściekach zanieczyszczonych - swobodny przepływ niewielkich zanieczyszczeń stałych

Regulatory stosuje się m.in. w:

 • przelewach oraz komorach burzowych
 • zbiornikach retencyjnych wód opadowych
 • budowlach piętrzących
 • sieciach kanalizacyjnych wód opadowych.

 

Ich zastosowanie pozwala zminimalizować zagrożenia występowania powodzi i podtopień kanalizacji. Ponadto pozwala na zastosowanie pomp o mniejszych parametrach pracy oraz zabezpiecza urządzenia podczyszczające przed przeciążeniem hydraulicznym, skutkującym pogorszeniem jakości wód opadowych na odpływie.

 

Model:  RRP-H
Sposób instalacji: na mokro
Miejsce montażu: do ściany studni lub zbiornika (betonowych/ żelbetowych) min. 350 mm nad dnem
Przepustowość:  dla wód powierzchniowych i wód deszczowych od 0,2 do 30 dm3/s
Zakres ciśnień  od 0,5 do 3,0 mH2O
Materiał  standardowo wykonany ze stali nierdzewnej 1.4404 lub stali nierdzewnej 1.4301 - zabezpieczony przed wpływem agresywnych czynników zewnętrznych
Montaż RRP – H – wykonany ze złączem hakowym umożliwiającym zawieszenie na płycie montażowej przytwierdzanej do ściany studni lub zbiornika (przy użyciu kotew montażowych)
 Cechy użytkowe
 • zapewnia zasyfonowanie odpływu ze studzienki
 • zapewnia ograniczony dopływ  zanieczyszczeń do regulatora poprzez   odpowiednie usytuowanie wlotu