HAMMER-stand-alone_ColorMap

Hammer

Analiza stanów przejściowych i modelowanie

 

Przeznaczenie: analizy stanów przejściowych ciśnienia hydraulicznego w celu zlokalizowania problematycznych miejsc i określenia odpowiednich strategii kontrolowania skoków ciśnienia

Karta techniczna

- +

Jeśli przejściowe ciśnienie w instalacji wodnej lub kanalizacyjnej nie jest kontrolowane, może dojść do katastrofalnego uszkodzenia rur i urządzeń, zagrożenia bezpieczeństwa operatora, wniknięcia niebezpiecznego zanieczyszczenia do systemu i przerwania realizacji usług dla klientów. Z biegiem czasu zwiększone zużycie rur i pomp wynikające ze stanów przejściowych ciśnienia hydraulicznego może spowodować przedwczesne zniszczenie. Najbardziej ekonomicznym sposobem kontrolowania stanów przejściowych jest wykonywanie analizy stanów przejściowych w celu zlokalizowania problematycznych miejsc i określenia odpowiednich strategii kontrolowania skoków ciśnienia. Wykorzystywany z powodzeniem od ponad 15 lat w znanych projektach HAMMER przekazuje wykonywanie tych krytycznych analiz w ręce specjalistów od instalacji wodnych.

Sprawdzony algorytm stanów przejściowych

HAMMER wykorzystuje metodę charakterystyk (MOC) – standard testów porównawczych dla analizy stanów przejściowych ciśnienia hydraulicznego MOC oblicza wyniki w punktach pośrednich wzdłuż rurociągu, rejestrując dokładnie krytyczne wyniki (np. podciśnienie w środku rury), które inaczej mogłyby zostać przeoczone.

 

Większa interoperacyjność

Użytkownicy aplikacji HAMMER korzystają z jej zaawansowanych możliwości i wszechstronności, pracując w CAD, GIS oraz na niezależnych platformach i mając dostęp do jednego wspólnego źródła danych projektu. Dzięki HAMMER przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i konsultanci mogą wybrać pomiędzy modelowaniem na poziomie następujących czterech interoperacyjnych platform:

 • Niezależna platforma Windows zapewniająca łatwość użycia, dostępność i wydajność
 • ArcGIS dla integracji GIS, tematycznego tworzenia map i publikacji
 • MicroStation łącząca planowanie geoprzestrzenne i środowiska projektowania inżynieryjnego oraz
 • AutoCAD zapewniająca układ CAD i możliwość rysowania

 

Łatwiejsze tworzenie i zarządzanie modelami

Dzięki HAMMER możesz utworzyć sieć od zera za pomocą prostych narzędzi układu przeciągnij i upuść lub zaimportować dane sieci z EPANet. Inżynierowie mogą też wykorzystywać dane geoprzestrzenne, rysunki CAD, bazy danych i arkusze kalkulacyjne do uruchamiania procesu budowy modelu. Dołączone moduły LoadBuilder i TRex ułatwiają inżynierom alokację zapotrzebowań na wodę oraz wzniesień węzła na podstawie danych geoprzestrzennych, która ułatwia uniknięcie potencjalnych błędów podczas ręcznego wprowadzania oraz usprawnienie procesu tworzenia modelu. HAMMER dostarcza również narzędzi do kontroli rysunków i łączności w celu zapewnienia modelu spójnego pod względem hydrauliki. Użytkownicy WaterCAD i WaterGEMS mogą nawet otwierać swoje modele WaterCAD i WaterGEMS bezpośrednio w HAMMER (lub na odwrót), eliminując

wszelkie procesy importu lub konwersji. HAMMER może działać na platformie MicroStation, ArcGIS i AutoCAD lub jako samodzielna aplikacja.

 

Szeroka gama komponentów hydraulicznych

HAMMER umożliwia precyzyjną symulację wpływu szerokiej gamy urządzeń chroniących przed skokami ciśnienia i urządzeń wirujących (pomp i turbin). Użytkownik może wybrać z ponad 20 urządzeń i realizować nieograniczoną liczbę scenariuszy operacyjnych w celu opracowania najlepszej strategii ograniczania skoków ciśnienia.

 

Kompleksowe zarządzanie scenariuszami

Scenario Management Center aplikacji HAMMER zapewnia inżynierom pełną kontrolę nad konfiguracją, wykonaniem, oceną, wizualizacją i porównaniem nieograniczonej liczby scenariuszy “co jeśli” w jednym pliku. Inżynierowie mogą łatwo podejmować decyzje dzięki funkcjom porównywania nieograniczonej liczby scenariuszy, analizy alternatywnych możliwości ochrony przed skokami ciśnienia, i oceny strategii działania pomp oraz zaworów.

 

Narzędzia do interpretacji wyników

Narzędzia do analizy i wizualizacji danych w aplikacji HAMMER umożliwiają użytkownikom rejestrację szybko zmieniających się zjawisk, określenie ich wpływu na system i wybór najbardziej odpowiedniego urządzenia chroniącego przed skokami ciśnienia dla zadania. Tematyczne tworzenie map, interaktywne animacje, wykresy z konturami i wiele opcji grafów gotowych do tworzenia raportów oraz opcji profili dostarczają informacji wymaganych w odpowiednim formacie.

Interfejs i edycja graficzna

 • Dołączony samodzielny interfejs Windows
 • Zapewniona obsługa platformy ArcGIS
 • (wymagana licencja ArcMap)
 • Zapewniona obsługa platformy AutoCAD
 • (wymagana licencja AutoCAD)
 • Zapewniona obsługa platformy MicroStation
 • (wymagana licencja MicroStation)
 • Przekształcanie, podział i ponowne łączenie elementów
 • Skalowane, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Nieograniczone cofanie i ponawianie
 • Prototypy elementów
 • Rozszerzenie danych użytkownika
 • Widok z lotu ptaka i dynamiczne powiększanie
 • Menedżer nazwanych widoków
 • Obsługa obrazu, warstwy tła CAD i GIS.

 

Interoperacyjność i tworzenie modeli

 • Całkowita zgodność z WaterCAD/WaterGEMS
 • Import Bentley Water
 • Import/eksport EPANet
 • Dwukierunkowe zsynchronizowane połączenia: obsługa arkuszy kalkulacyjnych, bazy danych, ODBC, Shapefile, Geodatabase, Geometric network i SDE
 • Konwersje polilinii na rury na podstawie plików DXF
 • SCADAConnect dostępny (za dodatkową opłatą) dla
 • połączeń bieżących danych
 • Zgodność z ProjectWise
 • Automatyczna alokacja zapotrzebowań z danych geoprzestrzennych
 • Alokacja zapotrzebowań geoprzestrzennych z liczników klientów i
 • danych geoprzestrzennych ryczałtu
 • Ekstrapolacja zużycia wody na podstawie danych geoprzestrzennych
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne i pokrywające się wzory
 • Nieuwzględnione straty wody i przecieki
 • Złożone wymagania z globalną edycją
 • Obciążenie na podstawie obszaru, zliczania, odpływu i zaludnienia
 • Zgodne z zapotrzebowaniem obciążenie na bazie długości rur
 • Wyodrębnianie wzniesienia z DEM, TIN, plików Shapefile, rysunków CAD i powierzchni

 

Zarządzanie modelem

 • Nieograniczona ilość scenariuszy i alternatyw
 • Aktywna topologia
 • Tabelaryczna edycja atrybutów globalnych
 • Sortowanie i stałe filtrowanie w raportach tabelarycznych
 • Dynamiczne lub statyczne grupy wyboru
 • Konfigurowalne biblioteki inżynieryjne
 • Globalne zarządzanie jednostkami inżynieryjnymi
 • Zarządzanie modelami podrzędnymi
 • Nawigator sieci dla automatycznej kontroli topologii i
 • zgodności łączności
 • Automatyczna weryfikacja elementów
 • Zautomatyzowana szkieletyzacja modelu
 • Całkowita elastyczność dla opcji projektu (prędkość fali ciśnienia, gęstość charakterystyczna dla cieczy, ciśnienie pary i czas trwania wykonania)

 

Hydraulika

 • Metoda charakterystyk dla analizy stanów przejściowych
 • Kalkulator prędkości falowania
 • Wbudowane mechanizmy symulacji stacjonarnej i długoterminowej
 • Obliczanie przejściowej siły
 • Modelowanie turbiny: akceptacja i odrzucenie obciążenia
 • Trzy typy metod tarcia (stan ustalony za pomocą współczynników tarcia Hazen-Williams lub Darcy-Weisbach, metod quasi-ustalonego i nieustalonego tarcia)
 • Oparte na regułach lub logiczne elementy sterujące
 • Pompowanie o zmiennej prędkości

 

Prezentacja wyników

 • Tematyczne tworzenie map
 • Zaawansowane profilowanie dynamiczne
 • Wykresy z konturami
 • Wykresy profili wzdłuż ścieżki
 • Grafy historii czasu w punkcie
 • Zsynchronizowane mapy, profile i wizualizacja historii punktu
 • Zaawansowane raportowanie tabelaryczne za pomocą tabel FlexTable

 

Elementy hydrauliczne

 • Zbiornik
 • Pompa: wyłączenie po opóźnieniu, stała prędkość (brak krzywej) stała prędkość (z krzywą), zmienna prędkość
 • Turbina
 • Zawór regulujący ciśnienie
 • Zawór podtrzymujący przepływ
 • Element straty (wraz z otworem)
 • Tryskacz
 • Zawory zwrotne
 • Zawór zasuwowy
 • Zawór talerzowy o kadłubie kulistym
 • Zawór skrzydełkowy
 • Zawór iglicowy
 • Zawór kulowy
 • Zawór definiowany przez użytkownika
 • Zawór powietrzny: jednostronny, dwustronny, wolno zamykający, trójstronny
 • Wypuszczenie do atmosfery
 • Odcinek bierny
 • Spuszczanie przepływowe
 • Okresowy spad/przepływ

 

Źródła stanów przejściowych

 • Zamknięcie i otwarcie zaworu (z częściowym zamknięciem)
 • Pompa, kontrolowane wyłączenie, trasy, uruchomienie
 • Nagła zmiana zapotrzebowania, nagła zmiana ciśnienia
 • Wiele źródeł stanów przejściowych obsługiwanych równocześnie
 • Urządzenia chroniące przed skokami ciśnienia
 • Zbiornik wyrównawczy: otwarcie, rozlanie, jednokierunkowy, zmienny obszar,
 • dyferencjał, z otworem, ze zbiornikiem wewnętrznym
 • Zbiornik hydropneumatyczny (uszczelniony, wentylowany, rura zanurzeniowa)
 • Zawór bezpieczeństwa
 • Zawór chroniący przed skokami ciśnienia
 • Membrana bezpieczeństwa

Wstępne wymagania platformy:

HAMMER działa jako samodzielna aplikacja bez ograniczeń związanych z platformą.

Działa on również na platformach ArcGIS, AutoCAD i MicroStation.