Bumerang SMART

Bumerang SMART

System monitorowania i zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Przeznaczenie: do monitorowania i zarządzania pracą urządzeń i obiektów sieci kanalizacji deszczowej
- +

Bumerang Smart to innowacyjne oprogramowanie służące do zarządzania pracą urządzeń i obiektów w scentralizowanych systemach deszczowych. Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w sieci kanalizacji deszczowej to nieodłączne elementy nowoczesnych układów wodociągowo-kanalizacyjnych. Umożliwiają ekonomiczne i sprawne zarządzanie eksploatacją obiektów oraz gospodarowanie zretencjonowaną wodą. Główne funkcjonalności systemu to:  monitorowanie on-line parametrów dotyczących obiektów i sieci, sterowanie elementami wykonawczymi automatyki, gromadzenie i analiza danych w formie raportów i wykresów, porównanie prognozowanych opadów z rzeczywistymi danymi z deszczomierzy lokalnych.

Na kompleksowy system składają się:

  1. Oprogramowanie kontrolne
  2. Urządzenia pomiarowe instalowane na obiektach sieciowych [sondy poziomu, przepływomierze, czujniki poziomu osadu, czujniki oleju]
  3. Systemy pomiarowe zewnętrzne [deszczomierze, prognoza pogody]
  4. Urządzenia automatyki wykonawczej [pompy, strumienice, zasuwy]

Podstawowe zalety systemu:

  • przyjazny interfejs użytkownika
  • dostęp do systemu z urządzeń stacjonarnych i mobilnych – smartfony, tablety
  • modułowa budowa oprogramowania
  • bezpieczeństwo gromadzonych danych

Bumerang SMART ma zastosowanie zarówno w scentralizowanych systemach deszczowych, jak i pojedynczych obiektach, np. zbiornikach retencyjnych z funkcją wykorzystywania wody deszczowej do celów podlewania.