Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.retencja.pl.

 

Słownik pojęć używanych w niniejszej polityce prywatności, obowiązującej w sklepie internetowym:

 

Sprzedawca – RETENCJAPL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 584-274-32-99.

 

Klient/ Użytkownik – Osoba Fizyczna/Osoba prawna/Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

 

Sklep Internetowy – aplikacja internetowa działająca pod domeną www.sklep.retencja.pl pozwalająca na udostępnianiu katalogu urządzeń z zakresu ochrony i inżynierii środowiska.

 

Dane Klienta – dane, które są gromadzone oraz przetwarzane w obrębie Sklepu Internetowego takie jak:

 

Administrator Danych Osobowych – zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn zm. jest RETENCJAPL Sp. z o.o.
 
 
 

Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.sklep.retencja.pl/regulamin

 
 
 

 § 1 Zbierane informacje

 

 1. W trakcie korzystania z witryny sklep.retencja.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu
 1. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do tego, aby nasz doradca techniczny mógł się z Państwem skontaktować w celu realizacji zamówienia (dokonania płatności, wystawienia faktury, wysyłki towaru). W przypadku, gdy na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury na nasze usługi, potrzebować będziemy dodatkowych danych takich jak: imię, nazwisko, adres, a dla firm nazwa, adres oraz NIP firmy.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej (FedEx), w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 1.  W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail sklep.retencja.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

§ 3. Rejestracja użytkowników

 

 1. Rejestracja użytkowników nie jest obowiązkowa, jednak dostarcza dodatkowych korzyści w postaci dostępu do Panelu Klienta, w którym Klient ma dostęp do podglądu wszystkich dotychczasowych zapytań przesłanych do Sklepu.
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem- Klientem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia. Nie kontrolujemy, ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 1. Firma RETENCJAPL sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę RETENCJAPL sp. z o.o. w zakresie kontaktu telefonicznego oraz mailowego, realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
 1. Użytkownik, dokonując rejestracji, akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na stronie sklep.retencja.pl.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe zbierane przez sklep.retencja.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
 1. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy sklep.retencja.pl
 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 1. Sklep.retencja.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 1. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Sklep.retencja.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez sklep.retencja.pl roszczeń od danego Klienta.
 1. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 1. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep.retencja.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 1. Sklep.retencja.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 5 Prawo do dostępu/zmiany/usuwania danych osobowych ze Sklepu Internetowego.

 

 1. Klient posiada prawo do dostępu, zmiany, usuwania danych osobowych oraz zaniechania ich przetwarzania przez Sprzedawcę.
 1. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane, poprzez kontakt Klienta ze Sprzedawcą, za pomocą wiadomości email wysłanej na następujący adres: sklep@retencja.pl.

 

§ 6 Pliki Cookie

 

 1. W celu umożliwienia użytkownikom korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia działania niektórych jego funkcji używamy tzw. cookies (ang. ciasteczka). Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika, dzięki którym można by było go zidentyfikować.
 1. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym uniemożliwi poprawne działanie niektórych dostępnych opcji naszego Sklepu.
 1. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym Sklepie.

 

§ 7 Zmiana Polityki Prywatności

 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym retencja.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem
 1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@retencja.pl
 1. Data ostatniej modyfikacji: 07.2016 r.