PANDa dla Uczelni


Podejmujemy współpracę z uczelniami, instytutami naukowymi oraz jednostkami badawczymi, które wykorzystują dane opadowe do celów edukacyjnych i badawczych. Atlas PANDa jest wynikiem wieloletnich badań i projektów naukowych, dlatego wiemy jak ważne jest wspieranie rozwoju nauki w obszarze, w którym wciąż jest wiele do odkrycia, policzenia i zaprojektowania. Jesteśmy przekonani, że misją uczelni kształcącej przyszłych projektantów, szczególnie w branży wodno-kanalizacyjnej oraz sanitarnej, jest korzystanie z wiarygodnych źródeł danych wynikających z rzeczywistych pomiarów obecnie występujących opadów na terenie Polski.Dane dotyczące deszczów miarodajnych są niezbędnym wkładem w model w celu uzyskania jego miarodajnych wyników, dlatego jeśli reprezentujesz sektor naukowo-badawczy, możesz zwrócić się do Nas o dostęp do atlasu PANDa.

Co zyskujesz?


Co otrzymujesz?


Poznaj PANDa lepiej z Przewodnikiem Projektanta, który pobierzesz bezpłatnie tutaj:Zaufali nam


Politechnika Łódzka

„Naszym obowiązkiem Uczelni kształcącej przyszłych projektantów branży sanitarnej i ochrony środowiska, jest korzystanie z wiarygodnych źródeł danych wynikających z rzeczywistych pomiarów obecnie występujących opadów na terenie Polski. Dlatego też na potrzeby realizowanych prac dyplomowych będziemy korzystać z danych opadowych PANDa.” Więcej

Dr inż. Jarosław Sowiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
Politechnika Łódzka

Zaufali nam


Politechnika Warszawska

„Należy podkreślić, że obecnie w czasie dość gwałtownych zmian klimatycznych dane o opadach miarodajnych, opracowanych statystycznie na internetowej platformie Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) są najbardziej aktualnym żródłem informacji o opadach atmosferycznych w Polsce dostępnym dla projektantów.” Więcej

Dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska

Zaufali nam


Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

„Dane dotyczące deszczów miarodajnych są niezbędnym wkładem w model w celu uzyskania miarodajnych wyników modelowania, aby mogło ono stanowić podstawę decyzji strategicznych i planistycznych. Z tego powodu, na potrzeby realizowanych prac dyplomowych, będziemy korzystać z danych opadowych PANDa.” Więcej

Dr Kinga Krauze Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Zaufali nam


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

„Obowiązkiem uczelni, kształcącej przyszłych projektantów branży sanitarnej i ochrony środowiska, jest korzystanie z wiarygodnych źródeł danych wynikających z rzeczywistych pomiarów obecnie występujących opadów na terenie Polski. Takie dane dostarcza Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajych (PANDa).” Więcej

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT Dziekan
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zaufali nam


Politechnika Rzeszowska

„Naszym obowiązkiem jako Uczelni kształcącej przyszłych projektantów branży budowlanej i ochrony środowiska, jest korzystanie z wiarygodnych źródeł danych wynikających z rzeczywistych pomiarów obecnie występujących opadów na terenie Polski. Dlatego też będziemy korzystać z danych opadowych PANDa w celu realizowania celów dydaktycznych.” Więcej

Dr hab. inż. Izabela Skrzypczak Kierownik Katedry Geodezji i Geotechniki,
Politechnika Rzeszowska

Zaufali nam


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

„Podczas realizacji zajęć ze studentami z przedmiotu Modelowanie procesów atmosferycznych i hydrologicznych wykorzystujemy dane dotyczące deszczó miarodajnych dla miasta Lublin” Więcej

dr hab. Stanisław Chmiel Katedra Hydrologii i Klimatologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zaufali nam


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Realizując dydaktykę na WNGiG traktujemy jako swoją powinność wskazywanie studentom, że korzystanie z wiarygodnych źródeł danych jest podstawą dobrych rozwiązań praktycznych w zakresie ochrony i kształtowanie środowiska. Do takich należą właśnie Atlas PANDa opracowany przy użyciu nowoczesnej metodyki matematyczno-statystycznej na podstawie długoletnich i zweryfikowanych materiałów pomiarowych na terenie Polski.” Więcej

dr hab. Alfred Stach, prof. UAM Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Zaufali nam


Politechnika Warszawska

„Obowiązkiem uczelni kształcącej przyszłych projektantów branży sanitarnej i ochrony środowiska, jest korzystanie z wiarygodnych źródeł danych wynikających z rzeczywistych pomiarów obecnie występujących opadów na terenie Polski. Takie dane dostarcza Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajych (PANDa)” Więcej

dr hab. inż. Agnieszka Machowska Prodziekan ds. Studiów
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska P.W.

Skontaktuj się z nami!

Masz dodatkowe pytania? Chcesz podzielić się uwagami, spostrzeżeniami, refleksjami?

Skontaktuj się z nami