PANDa dla Projektantów


Profesjonalne projektowanie systemów odwodnienia wymaga aktualnych, precyzyjnych i niepodważalnych danych opadowych. Dlatego stworzyliśmy kompleksowy atlas opadów, zawierający dokładne dane z okresu 30 lat dla rozdzielczości przestrzennej 5 x 5 km. Zawarte w nim dane odzwierciedlają lokalną zmienność opadu, która występuje także w skali jednego miasta. Posiadanie rzeczywistych danych opadowych umożliwia ocenę przyszłych zagrożeń oraz zaplanowanie działań prewencyjnych. Aplikacja PANDa to także narzędzie niezbędne do nowoczesnego projektowania systemów zarządzania wodami opadowymi, dostępne 24/7. To ważne w świecie, który staje się coraz bardziej zdigitalizowany i oczekuje szybkiej dostępności danych wejściowych w dowolnym czasie z dowolnego urządzenia mobilnego.

Co zyskujesz?

Co otrzymujesz?

Zaufali nam


Energoprojekt-Katowice S.A.

"...na potrzeby obecnie wykonywanych projektów takich jak: - Blok gazowo-parowy w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Blok energetyczny w oparciu o paliwo węglowe w Zakładach Azotowych Puławy, nasza firma zakupiła pełny pakiet danych z atlasu „PANDa”. Służą one do prawidłowego wykonania ww. projektów oraz innych opracowań technicznych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych wód deszczowych.” Więcej

Jacek Ślusar Kierownik Pracowni Instalacyjnej i Ochrony Środowiska,
Energoprojekt-Katowice S.A.

Zaufali nam


Databout Sp. z o. o.

“Pozyskane dane służą do prawidłowego wykonania wyżej wymienionych projektów oraz innych opracowań technicznych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych wód deszczowych. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości również będziemy korzystać z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów” Więcej

Mgr inż. Katarzyna Kowalczyk Kierownik Działu Sieci Sanitarnych,
Databout Sp. z o. o.

Zaufali nam


Hawrylewicz Projekt

„...jako eksperci w dziedzinie gospodarowania opadami na potrzeby realizowanych projektów związanych z budowami stacji energetycznych, benzynowych, miejskich sieci kanalizacji deszczowej, zabudowy zbiorników retencyjnych otwartych i zamkniętych, systemów rozsączających jak i chłonnych będziemy korzystać z danych opadowych PANDa.” Więcej

Mgr inż. Aleksander Hawrylewicz Biuro Usług Inwestycyjnych,
Hawrylewicz Projekt

Zaufali nam


„Podczas realizacji projektów pobraliśmy i wykorzystaliśmy dane dotyczące deszczów miarodajnych dla projektów hal produkcyjno-magazynowych. Przy kolejnych realizacjach będziemy korzystać z danych opadowych PANDa.” Więcej

Monika Totoś Meritum Projekt

Sprawdź Atlas PANDa

Zapraszamy do skorzystania z naszej aplikacji już dziś. Załóż konto i sprawdź jakie to proste!

Załóż darmowe konto