PANDa dla Miast i Gmin


Opracowanie dla miast i gmin zawiera aktualny, lokalny model opadowy (model natężeń deszczów miarodajnych) dla miasta, który stanowić może podstawę do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Może on być także podstawą do opracowania konkretnej koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszarów miejskich, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ.Ponadto model opadowy PANDa może pomoc w realnym określeniu przyszłych opłat za odprowadzanie wód opadowych, a także przy wydawaniu warunków technicznych, obliczaniu spływu powierzchniowego oraz pojemności zbiorników retencyjnych.

Co zyskujesz?

Zaufali nam


Rumia

“Wdrożenie modelu opadowego PANDa pozwoliło nam zmotywować inwestorów do stosowania realnie potrzebnej retencji, co przekłada się na uniknięcienieprzyjemnych konsekwencji związanych z zalaniem, co z kolei pozwala na oszczędności budżetu miasta. ”

Paweł Dąbrowski Naczelnik Wydziału Geodezji, Urząd Miasta Rumia

Zaufali nam


Rumia

“Z modelu opadowego PANDa czerpiemy m.in. dane wejściowe do realizowanych na bieżąco projektów związanych z projektowaniem infrastruktury odwodnieniowej oraz do modeli zlewni tworzonych na potrzeby inwestycji w naszym mieście. ”

Elżbieta Chrząszcz Główny Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej, Urząd Miejski w Gliwicach

Zaufali nam


Rumia

“Dane PANDa wykorzystujemy do modelowania hydrodynamicznego, wydawania warunków technicznych oraz obliczania pojemności zbiorników retencyjnych. To dla nas gwarancja, że wykonane przez nasz zespół obliczenia i koncepcje są rzetelne i wiarygodne.”

Paweł Kajetan Specjalski Dyrektor Zarządu Wodociąg Marecki Sp. z o. o.

Zaufali nam


Rumia

“Obecnie wykorzystujemy dane PANDa do wydawania warunków technicznych włączenia się do miejskiej kanalizacji deszczowej, poprzez wskazanie Inwestorowi wartości natężenia deszczu miarodajnego. Przekłada się to na znaczne skrócenie czasu wydania takich warunków.”

Artur Mielczarek Dyrektor ds. Eksploatacji,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu

Zaufali nam


Rumia

„Korzystamy z aktualnych danych wynikających z rzeczywistych pomiarów obecnie występujących opadów na terenie Polski. Takie dane dostarcza Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa). Więcej

Robert Potoczny Dyrektor ds. Technicznych,
MPWiK Rzeszów

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby otrzymać ofertę cenową na opracowanie modelu opadowego dla Twojego miasta

Skontaktuj się z nami